YANGIN EMNİYET TALİMATI

YANGIN EMNİYET TALİMATI

— Yanıcı, parlayıcı türdeki tehlikeli maddelere dikkat ediniz.-Tehlikeli maddeleri ayrı ve güvenli bir yerde depolayınız ve yönetmeliklere uygun tedbir alınız.-Parlayıcı madde buharlarının bulunduğu yerde kıvılcım çıkaracak hareketlerden kaçınınız.-LPG Tüplerini mutlaka servisine taktırınız.-LPG Hortum ve detantörünü sık sık kontrol ediniz.-Piknik tüpü üzerinde geniş tabanlı kap ile uzun süre ısıtma yapmayınız.
— LPG ve Doğalgaz kaçağını kibrit veya çakmak alevi ile kontrol etmeyiniz.-Gaz kaçağı halinde vanayı kapatınız ve bulunduğunuz hacmi havalandırınız.-Bodrum katlarda LPG tüpü bulundurmayınız.-Elektrik tesisatınıza yönetmeliğe aykırı ilaveler yaptırmayınız.
— Tesisatınızda otomatik sigorta kullanınız. Elektrik tesisatınızın periyodik kontrolünü yaptırınız.-Isıtma amacıyla tehlikeli olabilecek elektrikli ocaklar kullanmayınız.-Mesai bitince elektrik prizine takılı cihaz bırakmayınız.-Binadan ayrılırken elektrik şalterlerini indiriniz.-Yasaklanan yerlerde sigara içmeyiniz.-Sigaranızı söndürmeden gelişi güzel yerlere atmayınız.
— Naylon, plastik gibi yanabilen malzemeden çöp kutusu kullanmayınız.-Ayrılmış bölümler dışında ateş yakmayınız.
—Çalışma yerinizi temiz ve düzenli tutunuz, talimatlara uyunuz.-Yangına sebebiyet verebilecek hareketlerden kaçınınız.-Kaçış yollarını devamlı açık tutunuz, engelleyici seyyar eşya ile kapatmayınız.-Kazan dairelerini sürekli olarak temiz tutunuz.-Bacanızı yılda iki kez yetkili kişilere temizletiniz.

Kullanıma Hazır Olarak Bulundurulacak Yangın Söndürme Cihaz Ve Malzemeleri
Yeterli sayı ve kapasitede olacak şekilde; -Kuru kimyevi (ABC, BC, KKT) A,B,C,E türü yangın için.
— Karbondioksitli söndürme cihazı B,C türü yangın için.
—Su tesisatına bağlı olacak şekilde içinde standartlara uygun hortumla lans rekor bulunan yangın dolabı -Yeterli su rezervi.
—Yangına karşı koruyucu elbise ve malzeme, gaz maskesi, solunum cihazı.
—Yangın ihbar sistemi.
—İlk yardım malzemeleri ve itfaiyenin önereceği diğer malzemeleri bulundurunuz ve görevlilere nasıl kullanılacağını öğretiniz.
—Yangın söndürme cihaz ve malzemelinin TSE veya uluslararası diğer standartlara uygunluğunu arayınız. Cihaz ve malzemelerin periyodik bakımını dolum yetkisi bulunan firmalara yaptırınız.
—Her türlü yangın söndürme malzemesinin önlerini kapatmayınız, yerlerini değiştirmeyiniz ve karıştırmayınız.

MOTORLU ARAÇLAR İÇİN
-Oturma yeri 5 kişiye kadar olan araçlarda 1 adet 2Kg.’lık ABC KKT -Oturma yeri 14 kişiye kadar olan araçlarda 1 adet 6Kg’lık ABC KKT
-Tehlikeli madde taşıyan araçlarda ve oturma yeri 14 kişiden fazla olan otobüslerde 2 adet 6Kg.’lık ABC KKT yangın söndürme cihazı bulundurunuz.

Yangın Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
—Duman, yanık kokusu, alev ile karşılaştığınızda soğukkanlılığınızı muhafaza ediniz. Diğer kişilerin panik yapmasını önleyiniz.-Yangının büyümemesi için pencere veya kapı açmayınız.-Yangın alarm sistemine basarak diğer kişleri uyarınız.-Elektrik şalterlerini indiriniz.-Uygun yangın söndürme cihazı veya hortumunu kullanarak yangına müdahale ediniz.-Yangının sönmemesi halinde en yakın kaçış yolunu kullanarak tahliye olunuz.
İTFAİYEYE YANGIN İHBARININ VERİLMESİ
- 110 No’lu telefonu çevirerek.-Yangın mahallinin açık adresi kısa ve doğru şekilde, yangın çeşidi ve binanın yapı şekli ve yangının hangi katta olduğu, yangın yerinde can kaybı olup olmadığı, yangın ihbarında bulunan kişinin Adı-Soyadı, Telefon Numarası, mahalli itfaiye santral görevlisine doğru şekilde bildirilmelidir.
TAHLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
-Paniğe kapılmayınız.
-Tahliye öncesi önemli evrak ve eşyanızı unutmayınız.
-Tahliye sırasında asansörleri kullanmayınız, yangın merdiveni veya mümkünse dahili olağan merdiveni kullanınız.
-Çıkış yerine düzenli olarak gidiniz, sıkışıklığa sebebiyet vermeyiniz.
-Duman nedeniyle bina merdivenlerine ulaşılamaması halinde bulunduğunuz hacmin kapısını kapalı tutarak tüm aralıkları kapatınız ve itfaiyenin sizi kurtarmasını bekleyiniz.
-Binayı tahliye ettikten sonra daha önce belirlenmiş olan toplanma noktasına gidiniz ve sorumlu amirinizin gelmesini bekleyiniz.

——-ÖNEMLİ UYARILAR——-

Yangın; Bilgisizlik, dikkatsizlik, ihmal, sabotaj ve kazalar sonucu oluşan bir afettir. Yangını Oluşturan Etkenler; yanıcı madde, oksijen ve enerjidir(Isı). Bunlardan birisini ortadan kaldırarak yangının etkisi yok edilir. Yangına karşı önlem almanın söndürme maliyetinden kolay ve ucuz olduğunu unutmayınız.

YANGINA MÜDAHALE

Yangınlara Göre Söndürme Yöntemleri
Kuru Kimyevi Toz
Yanıcı katı maddeler (örneğin , odun , kömür, kağıt , ot , dokumalar vb yangınlar)• Yanıcı sıvı maddeler (örneğin , benzin benzol , makina yağları , laklar , yağlı boyalar , katran , asfalt vb yangınlar)• Yanıcı gaz maddeler (örneğin , metan , porpan , bütan , lpg , asetilen , havagazı , hidrojen vb yangınlar)• Lityum , sodyum , potasyum , aleminyum , magnezyum , gibi yanabilen hafif ve aktif maddelele , radyaaktif yangındır.• Elektirik ve elektirikli cihazların yol açtığı yangınlardır.
Karbondioksit
Yanıcı sıvı maddeler (örneğin , benzin benzol , makina yağları , laklar , yağlı boyalar , katran , asfalt vb yangınlar)• Yanıcı gaz maddeler (örneğin , metan , porpan , bütan , lpg , asetilen , havagazı , hidrojen vb yangınlar)
Halokarbon
Elektirik ve elektirikli cihazların yol açtığı yangınlar.
Köpük
Yanıcı katı maddeler (örneğin , odun , kömür, kağıt , ot , dokumalar vb yangınlar)• Yanıcı sıvı maddeler (örneğin , benzin , makine yağları , boyalar , katran vb yangınlar)

YANGIN SINIFLARI

SINIFI YANGINLAR
Yanıcı katı maddeler yangınıdır. (örneğin , odun , kömür, kağıt , ot , dokumalar vb yangınlar) kuru kimyevi toz , karbondioksit ve sulu söndürücüler içeren söndürme cihazları ile söndürülür.
SINIFI YANGINLAR
Yanıcı sıvı maddeler yangınıdır. (örneğin , benzin benzol , makina yağları , laklar , yağlı boyalar , katran , asfalt vb yangınlar) kuru kimyevi toz ,karbondioksit ve köpük içeren söndürme cihazları ile söndürülür.
SINIFI YANGINLAR
Yanıcı gaz maddeler yangınıdır. Maddeler (örneğin , metan , porpan , bütan , lpg , asetilen , havagazı , hidrojen vb yangınlar) kuru kimyevi toz , karbondioksit ve haloncarbon içeren söndürme cihazları ile söndürülür.
SINIFI YANGINLAR
Lityum , sodyum , potasyum , aleminyum , magnezyum , gibi yanabilen hafif ve aktif maddelele , radyaaktif yangındır. Kuru kimyevi toz içeren söndürme cihazları ile söndürülür.
SINIFI YANGINLAR
Bir yangın sınıfı sayılmamakla beraber , günümüzde hemen hemen her yerde kullanılması ve önemli bir yangın sebebi olması dolayısıyla elektirik ve elektirikli cihazların yol açtığı yangınlarda bazı standartlarda ayrı bir sınıf olarak gösterilmektedir . Kuru kimyevi toz halokarbon içeren söndürme cihazları ile söndürülür.

YANGIN ÜÇGENİ

Yangın Nedir ?
Yangın, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan yanma reaksiyonlarının neden olduğu doğal afettir.

Yanma Nedir ?
Yanıcı maddenin oksijen ile ısı altında belirli oranlarda birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal bir reaksiyon olup, yüksek sıcaklık derecelerinde meydana gelir. Yanma olayının gerçekleşebilmesi için üç unsurun belirli oranlarda bir araya gelmesi gerekir. Yangın ise kontrolümüz dışındaki yanma olayıdır. Yanmanın olabilmesi için gerekli olan bu üç şarta genel olarak “YANGIN ÜÇGENİ” adı verilir.

Yangın Üçgeni
Hava: Temiz bir ortamdaki havada % 20,9 oranında oksijen (O2) vardır. Yanma olayının gerçekleşmesi için bu oranın %16′nın altına düşmemesi gerekir. Oksijen oranının %16′nın altına inmesiyle yanma reaksiyonu yavaş yavaş sönmeye yüz tutar. Oksijen oranının %14′ün altına düşmesi halinde yanma reaksiyonu olmaz.
Isı: Bütün maddeler belirli bir ısıya sahiptirler, çünkü moleküller sürekli hareket etmektedirler. Bir madde ısıtıldığı zaman moleküllerin hızı artar ve dolayısıyla ısıda da artış olur. Bir maddenin moleküllerini hızlandıran herhangi bir şey o madde içerisinde ısı üretir. Bu olay ise maddenin moleküllerinin oksijen ile birleşmesine izin verir. Bu olayın adı yanmadır. Isı; mekaniksel, elektriksel ve kimyasal kaynaklardan elde edilir.
Yanıcı Madde: Isı karşısında, yanıcı buhar ya da gaz çıkarabilen, kolaylıkla korlaşabilen maddelere yanıcı madde denir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>